İngilizce Terim: Safety Manual For Compliant Items

Türkçe Terim: Uyumlu Öğeler İçin Güvenlik Kılavuzu

Kısaltma:

Sistemin IEC 61508 serisinin gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için gerekli olan, elemanın güvenlik fonksiyonları ile ilgili olarak, bir elemanın işlevsel güvenliği ile ilgili tüm bilgileri sağlayan doküman.


Bu içerik Uyumlu Öğeler İçin Güvenlik Kılavuzu (Safety Manual For Compliant Items) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.