İngilizce Terim: Run To Failure

Türkçe Terim: Arızaya Bırakma

Kısaltma:-

Planlı, periyodik veya kestirimci bakım programında yer almayan, sadece düzeltici faaliyet/onarım gerçekleştirme durumu


Bu içerik Arızaya Bırakma (Run To Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.