İngilizce Terim: Risk Perception

Türkçe Terim: Risk Algısı

Kısaltma:-

Paydaşların risk üzerindeki görüşleri.
Not: Risk algısı; paydaşların ihtiyaçlarını, konularını, bilgilerini, düşüncelerini ve değerlerini yansıtır.


Bu içerik Risk Algısı (Risk Perception) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.