İngilizce Terim: Safety Relief Valve

Türkçe Terim: Güvenlik Tahliye Vanası

Kısaltma:-

Uygulanacağı yere göre güvenlik vanası ya da tahliye vanası olarak kullanılabilen yay tahrikli basınç tahliye vanası.


Bu içerik Güvenlik Tahliye Vanası (Safety Relief Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.