İngilizce Terim: Risk Management Plan

Türkçe Terim: Risk Yönetim Planı

Kısaltma: –

Risk yönetimi yapısı kapsamında, risk yönetimine uygulanacak yaklaşımı, yönetim bileşenlerini ve kaynakları belirten plan.

Not 1: Yönetim bileşenleri; prosedürleri, pratikleri, sorumlulukların atanmasını, faaliyetlerin sırasını ve zamanlamasını içerir.
Not 2: Risk yönetim planı, belirli bir ürüne, prosese, projeye ve organizasyonun bir bölümüne veya tamamına uygulanabilir.


Bu içerik Risk Yönetim Planı (Risk Management Plan) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.