İngilizce Terim: Risk Priority Number

Türkçe Terim: Risk Öncelik Sayısı

Kısaltma: RPN

Her potansiyel hata modunun ve hata nedeninin sayısal derecelendirmesidir. Üç unsurun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
1) Etkinin şiddeti
2) Nedenin ortaya çıkma ihtimali
3) Nedenin tespit olasılığı


Bu içerik Risk Öncelik Sayısı (Risk Priority Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.