İngilizce Terim: Risk Acceptance

Türkçe Terim: Risk Kabulü

Kısaltma: –

Belirli riskleri almak için verilmiş bilinçli karar.
Not 1: Risk kabulü risk giderimi olmadan veya proses risk giderimi sürecinde değilken gerçekleşebilir.
Not 2: Kabul edilmiş riskler, izlemeye ve gözden geçirmeye dahildir.


Bu içerik Risk Kabulü (Risk Acceptance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.