İngilizce Terim: Pareto Diagrams

Türkçe Terim: Pareto Diyagramı

Kısaltma: –

Kalite yönetim programlarında, performanstaki baskın eğilimi ve varyasyon modellerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Veriler grafik şeklinde görüntülenir. Pareto prensibi 80’e 20 kuralı olarak da anılır. Özetle, ortaya çıkan etkinin %80’i, etkenlerin sadece %20’sinden kaynaklanır prensibine dayanır.


Bu içerik Pareto Diyagramı (Pareto Diagrams) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.