İngilizce Terim: Performance Shaping Factor

Türkçe Terim: Performans Şekillendirici Faktör

Kısaltma: PSF

Bakınız: Performansa Etki Eden Faktörler


Bu içerik Performans Şekillendirici Faktör (Performance Shaping Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.