İngilizce Terim: Operating State

Türkçe Terim: Çalışma Durumu

Kısaltma: –

Normal
Bir ekipmanın her zamanki işlevini yerine getirdiği durum. Bu durum herhangi bir çalışma modunu içerebilir. Normal çalışma modundayken ekipman, çalışma modunu değiştirmez.
Kapanma
Bir ekipmanın normal çalışma modundan kapalı moda geçmesi.
Başlatma
Bir ekipmanın kapalı çalışma modundan normal moda geçmesi.


Bu içerik Çalışma Durumu (Operating State) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.