İngilizce Terim: Organizational Error

Türkçe Terim: Operasyonel Hata

Kısaltma: –

İnsan hatasına neden olabilecek gizli yönetim sistemi problemi.


Bu içerik Operasyonel Hata (Organizational Error) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.