İngilizce Terim: Maximum Experimental Safe Gap (For An Explosive Mixture)

Türkçe Terim: Maksimum Deneysel Güvenli Açıklık (Patlayıcı Bir Karışım İçin)

Kısaltma:MESG

60079-20-1 standardında belirtilen şartlar altında gerçekleştirilen 10 tane test sırasında da patlamanın yayılmasını önleyen ve genişliği 25 mm olan bir mafsalın sahip olabileceği maksimum açıklık


Bu içerik Maksimum Deneysel Güvenli Açıklık (Patlayıcı Bir Karışım İçin) (Maximum Experimental Safe Gap (For An Explosive Mixture)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.