İngilizce Terim: Tnt Equivalence

Türkçe Terim: Tnt Eşdeğer

Kısaltma:

değerlendirilen patlamayla benzer hasar etkileri gözlenmesine yol açacak TNT (trinitrotoluene) miktarı.


Bu içerik Tnt Eşdeğer (Tnt Equivalence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.