İngilizce Terim: Ventilation

Türkçe Terim: Havalandırma

Kısaltma:

Rüzgar, sıcaklık farkı ya da yapay yöntemler (örneğin, fanlar ya da aspiratörler) aracılığıyla ortam havasıyla temiz havayı yer değiştirme işlemi


Bu içerik Havalandırma (Ventilation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.