İngilizce Terim: Limiting Oxidant Concentration

Türkçe Terim: Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu

Kısaltma: LOG

Sınırlayıcı oksijen konsantrasyonu, oksijen konsantrasyonunun düşük olduğu seviyede havanın alevlenmemesi. Oksijenin oksijen olduğu ve azotun seyreltici olduğu hidrokarbonların çoğu için sınırlayıcı oksijen konsantrasyonu yaklaşık %9 ile %11 arasındadır. Tozların oksijen konsantrasyonu katı maddenin bileşimine ve parçacık boyutuyla ilgilidir. Birçok organik kimyasal toz için azotun seyreltici olduğu yerde oksijen konsantrasyon değeri %10 ile %16 aralığındadır.


Bu içerik Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu (Limiting Oxidant Concentration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.