İngilizce Terim: Leading İndicator

Türkçe Terim: Öncül Gösterge

Kısaltma: –

Kazaların önlenmesi için önemli operasyonların kritik aşamaları, operasyonel disiplin veya koruma katmanları konularında performansı gösteren geleceğe dönük öngörücü metrik.


Bu içerik Öncül Gösterge (Leading İndicator) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.