İngilizce Terim: Maintenance Schedule

Türkçe Terim: Bakım Çizelgesi

Kısaltma: –

Öngörülen süre içerisinde belirli önceliklere bağlı olarak planlanmış bakımın kapsamlı bir listesinin oluşturulması ve gerçekleştirilme sırasına göre listelenmesi


Bu içerik Bakım Çizelgesi (Maintenance Schedule) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.