İngilizce Terim: İnstallation Diagram

Türkçe Terim: Kurulum Diyagramı

Kısaltma: –

Bir kurulumun bileşenlerinin yerini ve ara bağlantılarını grafik sembolleri vasıtasıyla gösteren belge.


Bu içerik Kurulum Diyagramı (İnstallation Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.