İngilizce Terim: Lessons Learned

Türkçe Terim: Alınan Dersler

Kısaltma: –

Geçmiş olaylardan kazanılan bilgiyi güncel olaylara uygulayabilme.


Bu içerik Alınan Dersler (Lessons Learned) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.