İngilizce Terim: Item

Türkçe Terim: Ürün

Kısaltma:

FMEA projesinin odak noktası. Sistem FMEA’sı için sistemin kendisidir. Tasarım FMEA’sı için analiz altındaki alt sistem veya bileşendir.
Proses FMEA’sı için analiz altındaki imalat veya montaj işleminin belirli adımlarından biridir.


Bu içerik Ürün (Item) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.