İngilizce Terim: Communication And Consultation

Türkçe Terim: İletişim Ve Danışma

Kısaltma:-

Bir organizasyonun bilgiyi sağlamak, paylaşmak ve elde etmek ayrıca riskin yönetimi ile ilgili paydaşlar ile yürüttüğü sürekli diyalog süreci.
Not 1: Bilgi, risk yönetiminin işleyişi, niteliği, şekli, olasılığı, önemi, değerlendirilmesi ve kabul edilebilirliği ile ilgili olabilir.
Not 2: Danışma, karar vermeden veya bu konudaki gidişatı belirlemeden önce, bir kuruluş ile paydaşları arasında ilgili konu hakkında iletişimi sağlayan iki yönlü süreçtir.
Danışma:
-Gücün aksine, etki yoluyla karar üzerinde etkili olan süreç,
– Karara yönelik girdi, ortak karar verme.


Bu içerik İletişim Ve Danışma (Communication And Consultation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.