İngilizce Terim: Cause

Türkçe Terim: Sebep

Kısaltma:

[1]Tehlike değerlendirme prosedürleri kapsamında, başlatıcı neden.
[2]Doğrudan yada dolaylı olarak bir kaza veya olayla sonuçlanan, olay durum, şart.
[3]Hatanın spesifik sebebi kök neden belirlenene kadar “niçin” sorusu sorulduğunda bulunabilir. Tasarım FMEA’ları için neden tasarım eksikliğidir. Tanım gereği bir neden olursa, hata modu oluşur. Her hata modu için birden fazla neden olabilir.


Bu içerik Sebep (Cause) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.