İngilizce Terim: Condensed Phase Explosion

Türkçe Terim: Yoğun Faz Patlaması

Kısaltma:

Materyal katı veya sıvı fazda bulunduğunda gerçekleşen patlama.


Bu içerik Yoğun Faz Patlaması (Condensed Phase Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.