İngilizce Terim: Hose Systems

Türkçe Terim: Hortum Sistemleri

Kısaltma:

Bir su rezervi, bir yangın hortumu ve hortumun ucunda suyun akışını kontrol edecek vana veya benzeri araçlardan oluşan yangından korunma sistemi


Bu içerik Hortum Sistemleri (Hose Systems) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52 kategorisi kapsamındadır.