İngilizce Terim: Worst Credible İncident

Türkçe Terim: Beklenen En Kötü Olay

Kısaltma:

Mantık çerçevesinde akla yatkın olarak nitelendirilen, belirlenmiş tüm olaylar ve bu olayların sonuçları içerisinden, sadece olayların çıktıları ve sonuçları göz önüne alınarak belirlenen en ciddi (şiddetli) olay


Bu içerik Beklenen En Kötü Olay (Worst Credible İncident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.