İngilizce Terim: Storage

Türkçe Terim: Depolama

Kısaltma:

Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulması


Bu içerik Depolama (Storage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55 kategorisi kapsamındadır.