İngilizce Terim: Historical Data

Türkçe Terim: Tarihsel Veri

Kısaltma:

Gerçek geçmiş tecrübelerden kaydedilen veriler.


Bu içerik Tarihsel Veri (Historical Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.