İngilizce Terim: Hazard And Operability Study

Türkçe Terim: Tehlike Ve İşletilebilirlik Analizi

Kısaltma: HAZOP

Bir ekip tarafından, prosesin amaçladığı tasarımda veya operasyonunda bulunan olası sapmaları tanımlamak için bir dizi rehber kelimeyi kullanan, sapmaların potansiyel sonuçlarını ve mevcut koruma önlemlerinin yeterliliğini inceleyen, senaryo temelli tehlike değerlendirmesi yöntemi.


Bu içerik Tehlike Ve İşletilebilirlik Analizi (Hazard And Operability Study) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.