İngilizce Terim: Impact

Türkçe Terim: Etki

Kısaltma: –

Tehlikeli bir olayın potansiyel sonucu etkiyi ifade etmek için, yaralanma ve ölüm sayısı, çevresel veya maddi hasar ya da iş kesintisi kullanılabilir.


Bu içerik Etki (Impact) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.