İngilizce Terim: Hazard Identification And Risk Analysis

Türkçe Terim: Tehlike Belirleme Ve Risk Analizi

Kısaltma: HIRA

Tesislerde tehlikeleri tanımlama ve riski değerlendirmeyle ilgili faaliyetleri kapsayan toplu terim. Çalışanların, halkın veya çevrenin içinde bulunduğu riskin kuruluşa ait risk toleransı içinde sürekli kontrol edildiğinden emin olur.


Bu içerik Tehlike Belirleme Ve Risk Analizi (Hazard Identification And Risk Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.