İngilizce Terim: Failure Mode And Effects Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Ve Etkileri Analizi

Kısaltma: FMEA

Bir proses veya ürün için potansiyel hata modlarını, sebeplerini, hatanın sistem veya son kullanıcı üzerindeki etkilerini tanımlama ve tamamiyle anlama.

Tanımlanan arıza modları, etkileri ve nedenleri ile ilişkili riski değerlendirir ve düzeltici önlem için sorunları önceliklendirir.

Çok ciddi endişeleri gidermek için düzeltici önlemleri tanımlar ve gerçekleştirir.


Bu içerik Hata Modu Ve Etkileri Analizi (Failure Mode And Effects Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.