İngilizce Terim: Falsifiability

Türkçe Terim: Yanlışlama/Olumlama

Kısaltma: –

Hipotezi kanıtlamaya yönelik çabalara ek olarak, spekülasyona dayalı bir hipotezi çürütmek için çaba gösterilmesi.


Bu içerik Yanlışlama/Olumlama (Falsifiability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.