İngilizce Terim: Expansion Factor

Türkçe Terim: Genleşme Faktörü

Kısaltma:

Sıkıştırılabilir akışındaki, sıvının genleşmesine bağlı olarak özelliklerinde meydana gelen değişikliklerden sorumlu olan bir faktör.


Bu içerik Genleşme Faktörü (Expansion Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.