İngilizce Terim: Failure Finding Task

Türkçe Terim: Arıza Bulma Görevi

Kısaltma: –

Bir varlığın arızalı durumda olup olmadığını tespit etmek için kullanılan, genellikle uyku halinde (standby) bulunan varlıklara uygulanan zamanlanmış görev.


Bu içerik Arıza Bulma Görevi (Failure Finding Task) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.