İngilizce Terim: Catastrophic

Türkçe Terim: Katastrofik

Kısaltma: –

İnsanlara, mülklere ve çevreye hasar verilmesi sonucunu doğuran olağan üstü büyüklükteki kayıp.


Bu içerik Katastrofik (Catastrophic) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.