İngilizce Terim: Branch Point

Türkçe Terim: Dallanma Noktası

Kısaltma:

Bir olay ağacında veya neden sonuç diyagramında iki farklı yolu bulunan bir düğüm. Yollardan biri arızayı diğer ise bariyeri gösterir.


Bu içerik Dallanma Noktası (Branch Point) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.