İngilizce Terim: Branching

Türkçe Terim: Dallanma

Kısaltma: –

Okuyucuyu aynı prosedürdeki başka bir yere veya başka bir prosedüre göndermek için kullanılan bir yöntem.


Bu içerik Dallanma (Branching) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.