İngilizce Terim: Cause Consequence Diagrams

Türkçe Terim: Sebep Sonuç Diyagramı

Kısaltma: CCD

Seçilen olayların veya durumların mantıksal kombinasyonundan ortaya çıkabilecek olası sonuçları göstermek için kullanılan yöntem


Bu içerik Sebep Sonuç Diyagramı (Cause Consequence Diagrams) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.