İngilizce Terim: Capital Spares

Türkçe Terim: Sermaye Yedek Parçası

Kısaltma: –

İşletmeler genellikle büyük, pahalı, zor veya uzun teslim sürelerine sahip yedek parçaları sermaye alımının bir parçası olarak kabul eder. Muhasebe bu yedek parçaları sermayenin kalemi olarak görür ve zamanla değer kaybettirir.


Bu içerik Sermaye Yedek Parçası (Capital Spares) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.