İngilizce Terim: Rich Mixture

Türkçe Terim: Zengin Karışım

Kısaltma:

alevlenir gazın ya da buharın hava ile yanıcı konsantrasyonu üst alevlenirlik sınırının üstünde olan ve tutuşturucu bir kaynakla temas etse dahi patlamaya sebep olmayacak karışımı


Bu içerik Zengin Karışım (Rich Mixture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.