İngilizce Terim: Turbulance

Türkçe Terim: Türbülans

Kısaltma:

bir akışkanın ortalama akışına ek olarak akışkanın rastgele akış hareketidir, akışkanın yoğunluğu, viskozitesi, hızı ve hareket halinde olduğu borunun çapı ile ilişkilidir


Bu içerik Türbülans (Turbulance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.