İngilizce Terim: Skill-Based Level Of Control

Türkçe Terim: Yetenek Tabanlı Kontrol Seviyesi

Kısaltma:-

Az miktarda bilinçli gözlem gerektiren, sıkça uygulanmış, yüksek oranda fiziksel eylemlerin sorunsuz yürütülmesi ile karakterize edilen bir bilgi işleme modu.


Bu içerik Yetenek Tabanlı Kontrol Seviyesi (Skill-Based Level Of Control) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.