İngilizce Terim: Significant İncidents

Türkçe Terim: Önemli Olaylar

Kısaltma:-

Kaza ile sonuçlanan, sonuçları insanların yaralanmalarına sebep olan, operasyonlarda büyük kesintilere sebep olan olaylar. Önemli olaylar yaşandığında mevcut durumun düzeltilebilmesi ya da problemlerin çözülebilmesi için ciddi şekilde kaynak kullanımı gereklidir.


Bu içerik Önemli Olaylar (Significant İncidents) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.