İngilizce Terim: Wu And Schroy Model

Türkçe Terim: Wu Ve Schroy Modeli

Kısaltma:

Havuz yayılımını temsil etmek için kullanılan bir model.


Bu içerik Wu Ve Schroy Modeli (Wu And Schroy Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.