İngilizce Terim: Boil Over

Türkçe Terim: Kaynarken Taşma

Kısaltma:

Bir ekipman içerisinde yanmakta olan bir kimyasalın içinde bulunduğu kabın içerisinde fazları ayrılmış biçimde su bulunması durmunda suyun ısınması ile buharlaşarak yükselmesi durumudur. Bu durumda yükselen buhar yanmakta olan kimyasalı sıçratacaktır ve yangın hızla büyüyecektir. Genellikle yanmakta olan ekipmanının çapının altı katı çapında alan risk altındadır


Bu içerik Kaynarken Taşma (Boil Over) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.