İngilizce Terim: Relief Valve

Türkçe Terim: Tahliye Vanası

Kısaltma:-

Statik basınç tarafından harekete geçirilen yaylı basınç tahliye vanası. Set edilen basınç değerinin üstündeki basınç artışına orantılı olarak açılır. Ayrıca bknz. Statik basınç


Bu içerik Tahliye Vanası (Relief Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.