İngilizce Terim: Risk Aggregation

Türkçe Terim: Risk Yığını

Kısaltma:-

Genel risk hakkında daha kapsamlı bir anlayış geliştirebilek için, risk kombinasyonlarının tek bir riskte birleşmesi.


Bu içerik Risk Yığını (Risk Aggregation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.