İngilizce Terim: Societal Risk

Türkçe Terim: Sosyal Risk

Kısaltma:

Bir grup insana yönelik risk ölçüsü. Çoğunlukla yaralanmalı ve çoklu olay frekanslarının dağılımı ile ifade edilir. BKZ. Risk Konturu


Bu içerik Sosyal Risk (Societal Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.