İngilizce Terim: Self-Ignition Of Dust İn Bulk

Türkçe Terim: Yığın İçerisindeki Tozun Kendiliğinden Tutuşması

Kısaltma:

Tozların oksidasyon ve/veya bozunma reaksiyonları sonucunda oluşan ısı üretim hızının, çevreye olan ısı kaybı hızından daha büyük olmasından kaynaklanan toz tutuşması


Bu içerik Yığın İçerisindeki Tozun Kendiliğinden Tutuşması (Self-Ignition Of Dust İn Bulk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.