İngilizce Terim: As Low As Reasonably Practicable

Türkçe Terim: Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi

Kısaltma: ALARP

Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesi


Bu içerik Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi (As Low As Reasonably Practicable) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.